Firma gTax s.r.o. má 20ročné skúsenosti s prácou v ekonomickej sfére, spracovaní účtovníctva i poradenstve.

Špecializujeme sa na :